Skip to main content

Mae Cynghrair Ffoaduriaid Cymru yn gasgliad o gyrff sy’n gweithio yng Nghymru gyda cheiswyr lloches a ffoaduriaid ar bob cam o’u taith, a gyda’r cymunedau lle maen nhw’n byw. Rydym yn gweithio gyda’n gilydd er budd y ceiswyr lloches a’r ffoaduriaid, i sicrhau bod ein hadnoddau prin yn cael eu defnyddio i’r budd gorau posib ac i siarad ag un llais ar bolisïau ac ymarfer sy’n effeithio ar y bobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru.

gilydd, rydym wedi datblygu papur gwybodaeth sy’n nodi’n fanwl ein prif ofynion, gan gynnwys dod â thlodi i ben yng Nghymru, gweithredu deddfwriaeth y DU sydd ar ddod, ariannu gwasanaethau cynghori, eirioli, a chefnogi a sicrhau bod ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn cael eu cynnwys ac yn cymryd rhan.

Coalition Resources

Fe wnaethom ni ddatblygu papur gwybodaeth ar gyfer ein digwyddiad Noddfa yn y Senedd a gynhaliwyd ar 10 Rhagfyr 2015 Sanctuary in the Senedd event which took place on December 10th 2015.

Briefing for AMs English
Briefing for AMs Welsh

Follow me on Twitter

Cymraeg
English (UK) Cymraeg