Skip to main content

Mae Cynghrair Ffoaduriaid Cymru yn gasgliad o gyrff sy’n gweithio yng Nghymru gyda cheiswyr lloches a ffoaduriaid ar bob cam o’u taith, a gyda’r cymunedau lle maen nhw’n byw. Rydym yn gweithio gyda’n gilydd er budd y ceiswyr lloches a’r ffoaduriaid, i sicrhau bod ein hadnoddau prin yn cael eu defnyddio i’r budd gorau posib ac i siarad ag un llais ar bolisïau ac ymarfer sy’n effeithio ar y bobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru.

gilydd, rydym wedi datblygu papur gwybodaeth sy’n nodi’n fanwl ein prif ofynion, gan gynnwys dod â thlodi i ben yng Nghymru, gweithredu deddfwriaeth y DU sydd ar ddod, ariannu gwasanaethau cynghori, eirioli, a chefnogi a sicrhau bod ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn cael eu cynnwys ac yn cymryd rhan.

Coalition Resources

Fe wnaethom ni ddatblygu papur gwybodaeth ar gyfer ein digwyddiad Noddfa yn y Senedd a gynhaliwyd ar 10 Rhagfyr 2015 Sanctuary in the Senedd event which took place on December 10th 2015.

Briefing for AMs English
Briefing for AMs Welsh

Cymraeg