Skip to main content

Ein Cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw sicrhau bod haelioni a thosturi pobl yng Nghymru yn cael ei gydnabod a’i ddathlu, gan weithio gyda gwleidyddion Cymru ar bob lefel i ddeddfu polisïau ac ymarfer sy’n hybu diogelwch a chynhwysiant ar gyfer yr holl geiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru.

Cymraeg